© emotorsport.se


Dagen började regnigt och halt för dem tävlande tidigt i fältet.